Představení

 

Logo kanceláře

 

Jiří Zrník vystudoval obor právo na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studií nastoupil v listopadu roku 2005 jako advokátní koncipient do pražské advokátní kanceláře Bakeš & partneři, kde se po úspěšném vykonání advokátních zkoušek stal v únoru roku 2009 také partnerem a působil zde až do dubna roku 2012.


Po několika letech praxe v pražské advokátní kanceláři, se Jiří Zrník rozhodl, vrátit se zpět do svého rodného města Olomouce a otevřít si zde svou vlastní advokátní kancelář, která nabídne širokému spektru klientů své profesionální služby.

 

Jiří Zrník je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12527.